polski

Dlaczego właściwie zawieranie znajomości przez Internet jest dużo łatwiejsze, niż w realnej rzeczywistości? Psychologowie wyjaśniają to na wiele sposobów. Przede wszystkim, jesteśmy w pewien sposób anonimowi. Nawet, jeśli podajemy swoje imię i nazwisko to ukryte są nasze emocje, spojrzenia, mamy czas na spokojną reakcję i przemyślenie odpowiedzi. Co niezwykle ważne – w razie porażki, niechęci po drugiej stronie – nikt nie może nas ośmieszyć, obrazić w sposób bardzo dotkliwy czy zranić. Dodatkowo, mamy możliwość zakończenia konwersacji w każdym, dogodnym dla nas momencie. Jeśli nie podoba nam się to, o czym ktoś mówi , to po prostu zamykamy laptopa i jest po problemie. Ostatnią rzeczą, którą podkreślają psychologowie, jest możliwość kreowania siebie w dowolny sposób. Możemy wysłać swoje najpiękniejsze zdjęcie, które na przykład nie ukazuje kilku niechcianych fałdek na brzuchu, możemy dodać sobie kilku lat albo dla dzięki szybkiemu dostępowi do encyklopedii poudawać, że znamy się na czymś, o czym tak naprawdę nie mieliśmy pojęcia.

angielski

Why exactly is making friends online so much easier than in real life? Psychologists explain this in many ways. First of all, we are anonymous in some way. Even if we give our name and surname, our emotions and views are hidden, we have time to react calmly and think over the answer. What is extremely important - in the event of failure, dislike on the other side - no one can ridicule us, offend us in a very severe way or hurt us. In addition, we have the option of ending the conversation at any time convenient for us. If we don't like what someone says, we just close the laptop and the problem is over. The last thing psychologists emphasize is the ability to create yourself in any way you want. We can send our most beautiful photo, which, for example, does not show a few unwanted folds on the stomach, we can add a few years or thanks to the quick access to the encyclopedia, we can pretend that we know something that we did not really know.

PolskoAngielski.pl | Warunki korzystania z usług

Upewnij się czy tłumaczony tekst jest zgodny z zasadami pisowni i gramatyki. Ważną rzeczą jest by użytkownicy systemu słownikowego PolskoAngielski.pl, robiąc tłumaczenie zwracali uwagę na to, że używane przez nich słowa i teksty są zapisywane anonimowo w bazie danych strony internetowej a następnie udostępniane innym użytkownikom strony. Dlatego prosimy by robiąc tłumaczenie zwrócić uwagę na ten punkt. Jeżeli użytkownik nie chce by jego tłumaczenia były udostępniane to prosimy o kontakt w tej sprawie na adres poczty elektronicznej →"Kontakt" Teksty zostaną usunięte w krótkim czasie.


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.