polski

W języku ojczystym i przede wszystkim Słowiańskim ;) Ulatuj na skrzydłach wiatru, W kraju rodzinnym, rodzima pieśń nasza, Tam, gdzie my ciebie swobodnie śpiewali, Gdzie było tak beztrosko nam z tobą. Tam, pod upalnym niebem, Szczęścia powietrze pełne, Tam pod gwarem morza, Drzemią góry w obłokach, Tam tak jaskrawo słońce świeci, Rodzinne góry światłem tam zalewają, W dolinach bujnie róże rozkwitają, I słowiki śpiewają w lasach zielonych. Tam, pod upalnym niebem, Szczęścia powietrze pełne, Tam pod gwarem morza, Drzemią góry w obłokach, Ulatuj na skrzydłach wiatru, W kraju rodzinnym, rodzima pieśń nasza, Tam, gdzie my ciebie swobodnie śpiewali, Gdzie było tak beztrosko nam z tobą. Tam, pod upalnym niebem, Szczęścia powietrze pełne, Tam pod gwarem morza, Drzemią góry w obłokach, Ulatuj na skrzydłach wiatru, W kraju rodzinnym, rodzima pieśń nasza, Tam, gdzie my ciebie swobodnie śpiewali, Gdzie było tak beztrosko nam z tob

angielski

In the mother tongue and, above all, in Slavic;) Fly on the wings of the wind In our native country, our native song, Where we sang you freely Where was we so carefree with you. There, under the hot sky, Happiness is full of air, There under the bustle of the sea, There are mountains in the clouds, There the sun shines so brightly They flood the family mountains with light, In the valleys, roses bloom profusely, And nightingales sing in the green forests. There, under the hot sky, Happiness is full of air, There under the bustle of the sea, There are mountains in the clouds, Fly on the wings of the wind In our native country, our native song, Where we sang you freely Where was we so carefree with you. There, under the hot sky, Happiness is full of air, There under the bustle of the sea, There are mountains in the clouds, Fly on the wings of the wind In our native country, our native song, Where we sang you freely Where we were so carefree with you

PolskoAngielski.pl | Warunki korzystania z usług

Upewnij się czy tłumaczony tekst jest zgodny z zasadami pisowni i gramatyki. Ważną rzeczą jest by użytkownicy systemu słownikowego PolskoAngielski.pl, robiąc tłumaczenie zwracali uwagę na to, że używane przez nich słowa i teksty są zapisywane anonimowo w bazie danych strony internetowej a następnie udostępniane innym użytkownikom strony. Dlatego prosimy by robiąc tłumaczenie zwrócić uwagę na ten punkt. Jeżeli użytkownik nie chce by jego tłumaczenia były udostępniane to prosimy o kontakt w tej sprawie na adres poczty elektronicznej →"Kontakt" Teksty zostaną usunięte w krótkim czasie.


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.