polski

Pacjent po incydencie zaburzeń świadomości, które wystąpiły w samolocie. Hospitalizowany w oddziale neurologicznym w dniach 5-13.07.2022r. Rozpoznano zaburzenia lękowe z somatyzacją. Poprawa po leczeniu przeciwdepresyjnym. W wywiadzie obturacyjny bezdech senny, tężyczka, hipoglikemie reaktywne, nadciśnienie tętnicze. Leczenie proteza powietrzną. Obecnie poprawa samopoczucia. W chwili obecnej pacjent nie powinien podróżować samolotem. Wymaga dalszej opieki neurologicznej, diabetologicznej i psychiatrycznej.

angielski

Patient after an incident of disturbed consciousness that occurred on the plane. Hospitalized in the neurological ward on July 5-13, 2022. An anxiety disorder with somatization was diagnosed. Improvement after antidepressant treatment. A history of obstructive sleep apnea, tetany, reactive hypoglycemia, and arterial hypertension. Air prosthesis treatment. Currently improving well-being. At present, the patient should not travel by plane. It requires further neurological, diabetic and psychiatric care.

PolskoAngielski.pl | Jak korzystać z tłumaczenia polski-angielski?

Upewnij się czy tłumaczony tekst jest zgodny z zasadami pisowni i gramatyki. Ważną rzeczą jest by użytkownicy systemu słownikowego PolskoAngielski.pl, robiąc tłumaczenie zwracali uwagę na to, że używane przez nich słowa i teksty są zapisywane anonimowo w bazie danych strony internetowej a następnie udostępniane innym użytkownikom strony. Dlatego prosimy by robiąc tłumaczenie zwrócić uwagę na ten punkt. Jeżeli użytkownik nie chce by jego tłumaczenia były udostępniane to prosimy o kontakt w tej sprawie na adres poczty elektronicznej →"Kontakt" Teksty zostaną usunięte w krótkim czasie.


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.